دامنه

ثبت دامنه

اولین قدم جهت داشتن یک وب سایت و حضور در عرصه پهناور وب ، ثبت یک دامنه است. هر دامنه از دو قسمت تشکیل شده است که بخش اول که بخش اصلی نام دامنه است که بهتر است متناسب با نام سازمان، موسسه، شرکت، مجموعه یا نام محصول شما باشد و بخش دوم که پسوند دامنه نام دارد که با توجه به نوع فعالیت سایت انتخاب می گردد. بعنوان مثال دامنه ranginweb.com که ranginweb بخش اول دامنه و com پسوند آن است. بهتر است همزمان با ثبت پسوند اصلی، پسوند های مهم و رایج دیگر که احتمال ثبت آن توسط اشخاص دیگر است را نیز به ثبت برسانید، بعنوان مثال پسوند های net، org، ir، biz

  سالیانه 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله 10 ساله
com 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 350,000
net 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 350,000
org 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 350,000
biz 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 350,000
info 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 350,000
co 113,000 226,000 339,000 452,000 565,000
ws 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 350,000
asia 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 600,000
ir 7.000 26.000
mobi 75,000 150,000 225,000 300,000 375,000 750,000
me 107,000 214,000 321,000 428,000 535,000 1,070,000
pro 63,000 126,000 189,000 252,000 315,000 630,000
tv 113,000 226,000 339,000 452,000 565,000 1,000,000
in 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 350,000

جهت جستجو و ثبت دامنه کلیک کنید

نظرات بسته شده است