۱۳۹۲/۱۲/۲۲

تنظیم رابط نماینده ، ثبت دامنه آی آر در پنل شما

تنظیم رابط نماینده کاربر گرامی رنگین وب ، با توجه به اعمال تغییراتی که در مرکز مدیریت دامنه های IR (سایت NIC.ir ) جهت با ثبت […]