۱۳۹۲/۱۲/۱۹

مشکل دسترسی به بانک اطلاعاتی هاست

چنانچه مشکل دسترسی به بانک اطلاعاتی در هاست دارید موارید زیر را بررسی کنید : * باید از نام صحیح MySQL hostname استفاده کنید که باید […]