۱۳۹۲/۱۲/۱۹

حروف بزرگ و کوچک نام فایل و پوشه در هاست

حروف بزرگ و کوچک اگر فایلی را روی هاست خود قرار داده اید ولی کاربران نمی توانند فایل شما را ببینند و موقع دیدن با خطای […]