تعرفه پیامک

تعرفه پیامک

 

سامانه پیام کوتاه رنگین در مقایسه با سایر سامانه های پیام کوتاه علاوه بر بهترین و جدیترین امکانات دارای پایین ترین تعرفه پیامک می باشد که شما می توانید با کمترین تعرفه پیامک نسبت به راه اندازی سامانه پیام کوتاه خود و ارسال پیام کوتاه اقدام نمایید .

 

 

انتخاب بسته

تعرفه ارسال بالک
تعرفه ارسال از خط 50001
تعرفه ارسال از خط 50002
تعرفه ارسال از خط 50005
تعرفه ارسال از خط 2000
تعرفه ارسال به وایبر viber
تعرفه ارسال از خط 1000
تعرفه ارسال از خط 3000
تعرفه ارسال از دکل ایرانسل BTS
تعرفه ارسال از خط 021

پنل برنزی

5.000

سالانه

 

هر پیامک 121 ریال

هر پیامک 121 ریال

هر پیامک 121 ریال

هر پیامک 131 ریال

هر پیامک 98 ریال

هر پیامک 140 ریال

هر پیامک 147 ریال

هر پیامک 119 ریال

هر پیامک 121 ریال

پنل نقره ای

10.000

سالانه

 

هر پیامک 113 ریال

هر پیامک 113 ریال

هر پیامک 113 ریال

هر پیامک 122 ریال

هر پیامک 91 ریال

هر پیامک 130 ریال

هر پیامک 136 ریال

هر پیامک 110 ریال

هر پیامک 113 ریال

پنل طلایی

15.000

سالانه

 

هر پیامک 104 ریال

هر پیامک 104 ریال

هر پیامک 104 ریال

هر پیامک 112 ریال

هر پیامک 84 ریال

هر پیامک 120 ریال

هر پیامک 126 ریال

هر پیامک 102 ریال

هر پیامک 104 ریال

پنل الماسی

20.000

سالانه

 

هر پیامک 95 ریال

هر پیامک 95 ریال

هر پیامک 95 ریال

هر پیامک 103 ریال

هر پیامک 77 ریال

هر پیامک 110 ریال

هر پیامک 115 ریال

هر پیامک 93 ریال

هر پیامک 95 ریال