خط پیامک

یکی از برتری های اصلی سامانه پیام کوتاه رنگین وب نسبت به سایر سامانه ها عدم نیاز به تمدید خط پیامک می باشد ، یعنی تا زمانی که شما سامانه پیام کوتاه خود را تمدید نمایید خط پیامک در اخیتار شما می باشد و نیازی به تمدید سالانه نمی باشد .

در سایر سامانه های پیام کوتاه لازم است خطوط به صورت سالانه تمدید شود اما در رنگین وب نیازی به تمدید سالانه خطوط نمی باشد .

خط پیامک ۱۰۰۰خط اس ام اس ۱۰۰۰ شماره اس ام اس ۱۰۰۰

نوع خطانتخابیغیر انتخابی
خط ۱۴ رقمی۳۰٫۰۰۰۱۵٫۰۰۰
خط ۱۳ رقمی۷۰٫۰۰۰۳۵٫۰۰۰
خط ۱۲ رقمی۱۲۵٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰
خط ۱۱ رقمی۲۵۰٫۰۰۰۱۴۰٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی۳۵۰٫۰۰۰۱۷۰٫۰۰۰
خط ۹ رقمی۴۲۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰
خط ۸ رقمی۶۰۰٫۰۰۰۳۲۵٫۰۰۰

 

خط پیامک ۲۰۰۰خط اس ام اس ۲۰۰۰ شماره اس ام اس ۲۰۰۰

نوع خطقیمت
خط ۱۲ رقمی۱۹۰٫۰۰۰
خط ۱۱ رقمی۲۵۰٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی۳۹۰٫۰۰۰
خط ۹ رقمی۶۸۰٫۰۰۰
خط ۸ رقمی۱٫۲۰۰٫۰۰۰

 

خط پیامک ۳۰۰۰خط اس ام اس ۳۰۰۰ شماره اس ام اس ۳۰۰۰

نوع خطقیمت
خط ۱۴ رقمی۱۵٫۰۰۰
خط ۱۲ رقمی۷۵٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی۹۰٫۰۰۰
خط ۹ رقمیاستعلام
خط ۸ رقمیاستعلام

 

خط پیامک ۵۰۰۰خط اس ام اس ۵۰۰۰ شماره اس ام اس ۵۰۰۰

نوع خطقیمت
خط ۱۴ رقمی۱۵٫۰۰۰
خط ۱۳ رقمی۲۵٫۰۰۰
خط ۱۲ رقمی۴۵٫۰۰۰
خط ۱۱ رقمی۶۵٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی۹۵٫۰۰۰
خط ۹ رقمی۱۳۰٫۰۰۰
خط ۸ رقمیتماس بگیرید

خط پیامک – خط پیام کوتاه – خط اس ام اس – شماره اس ام اس

تبصره ۱: خرید رنجی خط پیام کوتاه شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

تبصره ۲: قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ می بایست استعلام گردد