دامنه

ثبت دامنه

اولین قدم جهت داشتن یک وب سایت و حضور در عرصه پهناور وب ، ثبت یک دامنه است. هر دامنه از دو قسمت تشکیل شده است که بخش اول که بخش اصلی نام دامنه است که بهتر است متناسب با نام سازمان، موسسه، شرکت، مجموعه یا نام محصول شما باشد و بخش دوم که پسوند دامنه نام دارد که با توجه به نوع فعالیت سایت انتخاب می گردد. بعنوان مثال دامنه ranginweb.com که ranginweb بخش اول دامنه و com پسوند آن است. بهتر است همزمان با ثبت پسوند اصلی، پسوند های مهم و رایج دیگر که احتمال ثبت آن توسط اشخاص دیگر است را نیز به ثبت برسانید، بعنوان مثال پسوند های net، org، ir، biz

 سالیانه2 ساله3 ساله4 ساله5 ساله10 ساله
com35,00070,000105,000140,000175,000350,000
net35,00070,000105,000140,000175,000350,000
org35,00070,000105,000140,000175,000350,000
biz35,00070,000105,000140,000175,000350,000
info35,00070,000105,000140,000175,000350,000
co113,000226,000339,000452,000565,000
ws35,00070,000105,000140,000175,000350,000
asia60,000120,000180,000240,000300,000600,000
ir7.00026.000
mobi75,000150,000225,000300,000375,000750,000
me107,000214,000321,000428,000535,0001,070,000
pro63,000126,000189,000252,000315,000630,000
tv113,000226,000339,000452,000565,0001,000,000
in35,00070,000105,000140,000175,000350,000

جهت جستجو و ثبت دامنه کلیک کنید