شماره حساب

شماره حساب رنگین وب

شما می توانید با مراجعه به صفحه پرداخت آنلاین به صورت آنلاین مبلغ مورد نظر خود را به صورت آنلاین با کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت نمایید.

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد می توانید هزینه سرویس های خود را به شماره حساب های زیر واریز و یا کارت به کارت نمایید.

بانک ملی

بانک ملی
  ۰۳۰۴۱۶۳۹۴۹۰۰۶شماره حساب
۶۰۳۷۹۹۱۴۶۲۳۷۵۱۳۴

شماره کارت

IR680170000000304163949006 شناسه شبا

به نام امیر حاجیان

بانک ملت

بانک ملت
  ۱۸۱۸۷۳۰۴۹۵شماره حساب
۶۱۰۴۳۳۷۸۵۴۰۱۰۲۷۷

شماره کارت

IR670120010000001818730495

شناسه شبا

به نام امیر حاجیان

توجه : از واریز هزینه به شماره حساب های غیر از شماره حساب های بالا خودداری نمایید ، در این صورت رنگین وب مسئولیتی نمی پذیرد.

جهت دریافت شماره حساب ها از طریق پیامک عدد ۵ را به شماره ۵۰۰۰۱۴۱۴۳۲ ارسال نمایید تا شماره حساب توسط پیام کوتاه برای شما ارسال گردد.