مسدود کردن ایمیل با اسپم فیلتر cpanel

مسدود کردن ایمیل

یک از ابزار و ویژگی سرویس E-mail هاست سی پنل ابزار بلاک/غیربلاک کردن است که به شما اجازه می دهد تا ایمیل های اسپم را بلاک کنید.این ویژگی از ورود ایمیل های ناخواسته به ایمیل شما جلوگیری می کند .مراحل فعال کردن این ابزار جهت فیلتر هرزنامه(spam filters) درپست الکترونیکی شما را در زیر مشاهده می کنید .
۱.در کادر mail بر روی Account Level Filtering کلیک نمایید.
۲. بر رویCreate new filter کلیک نمایید.
۳. در منو کشویی اول هدر مورد نظر خود را وارد نمایید.

*گزینه های در هر پیام:
Equals:
متنی که در ایمیل ارسالی وجود داشته باشد
Matches regex
موارد مشابه regex
Contains:
موارد مشابه مشخص شده در متن
Begins with:
موارد مشابه متن مشخص شده وقتی که اول کلمه مشخص باشد.

در فیلد سوم عنوان فیلترخود را وارد کنید.این فیلد به حروف حساس است.

بر روی گزینه  Activate  کلیک نمایید.

همچنین شما می توانید فیلترهای هرزنامه بر حسب نیاز حذف نمایید. حذف فیلتر در دو مرحله به صورت زیر انجام می شود
۱.در کادر mail بر روی Block an E-mail کلیک نمایید.
۲. کلیک نمایید بر روی دکمه حذف در کنار فیلتر هرزنامه ای را که می خواهید حذف نمایید.