۱۳۹۳/۰۹/۲۷

تغییر صفحه پیش فرض به جای index.php

تغییر صفحه پیش فرض تغییر صفحه پیش فرض به جای index.php   در سایت ها به صورت پیش فرض فایل های index.php یا index.html اجرا می شوند ، حالا ممکن هست شما بخواهید کاربران با زدن آدرس سایت شما به یک صفحه خاص بروند و دیگر فایل های index.php و […]