پاک کردن دی ان اس کش DNS Cache

در این آموزش قصد داریم پاک کردن DNS Cache پس از انتقال به سرور جدید را به شما عزیزان آموزش بدیم
پس از انتقال هاست به میزبان جدید شما باید DNS Cache  خود را پاک کنید تا بتوانید وب سایت را از روی سرور جدید مشاهده کنید
برای این منظور باید دستور زیر را Command Promp اجرا نمایید:

ipconfig /flushdns

پاک کردن DNS Cache

پاک کردن دی ان اس کش DNS Cache