مشکل Invalid maildirsize file

مشکل Invalid maildirsize file زمانی بوجود می آید که یک ایمیل در هاست لینوکس سی پنل که از مقدار مجاز خود بیشتر از فضای تخصیص داده شده استفاده نماید . و هنگامی که فضا از مقدار مجاز بیشتر مصرف شود با خطای  Invalid maildirsize file مواجه می شوید

برای برطرف شدن این مشکل می توانید از طریق FTP و یا از طریق Cpanel به مسیر زیر رفته 
 

/mail/yourdomain.com/user
در این مسیر نام کاربری ایمیل مورد نظر را انتخاب نمایید سپس فایلی با نام maildirsize وجود دارد که باید این فایل را حذف کنید.
پس از اینکه فایل maildirsize را حذف نمودین به قسمت Mail Accounts رفته و حجم اختصاص داده شده به ایمیل مربوطه را رویت می کنید که حجمی بیشتر از حجم تخصیص داده شد قبلی را دارد.