تعرفه پیامک

تعرفه پیامک

 

سامانه پیام کوتاه رنگین در مقایسه با سایر سامانه های پیام کوتاه علاوه بر بهترین و جدیترین امکانات دارای پایین ترین تعرفه پیامک می باشد که شما می توانید با کمترین تعرفه پیامک نسبت به راه اندازی سامانه پیام کوتاه خود و ارسال پیام کوتاه اقدام نمایید .

 

انتخاب بسته

تعرفه ارسال بالک
تعرفه ارسال از خط ۵۰۰۰۱
تعرفه ارسال از خط ۵۰۰۰۲
تعرفه ارسال از خط ۵۰۰۰۵
تعرفه ارسال از خط ۲۰۰۰
تعرفه ارسال به وایبر viber
تعرفه ارسال از خط ۱۰۰۰
تعرفه ارسال از خط ۳۰۰۰
تعرفه ارسال از دکل ایرانسل BTS
تعرفه ارسال از خط ۰۲۱

پنل برنزی

۵.۰۰۰

سالانه

هر پیامک ۱۲۱ ریال

هر پیامک ۱۲۱ ریال

هر پیامک ۱۲۱ ریال

هر پیامک ۱۳۱ ریال

هر پیامک ۹۸ ریال

هر پیامک ۱۴۰ ریال

هر پیامک ۱۴۷ ریال

هر پیامک ۱۱۹ ریال

هر پیامک ۱۲۱ ریال

پنل نقره ای

۱۰.۰۰۰

سالانه

هر پیامک ۱۱۳ ریال

هر پیامک ۱۱۳ ریال

هر پیامک ۱۱۳ ریال

هر پیامک ۱۲۲ ریال

هر پیامک ۹۱ ریال

هر پیامک ۱۳۰ ریال

هر پیامک ۱۳۶ ریال

هر پیامک ۱۱۰ ریال

هر پیامک ۱۱۳ ریال

پنل طلایی

۱۵.۰۰۰

سالانه

هر پیامک ۱۰۴ ریال

هر پیامک ۱۰۴ ریال

هر پیامک ۱۰۴ ریال

هر پیامک ۱۱۲ ریال

هر پیامک ۸۴ ریال

هر پیامک ۱۲۰ ریال

هر پیامک ۱۲۶ ریال

هر پیامک ۱۰۲ ریال

هر پیامک ۱۰۴ ریال

پنل الماسی

۲۰.۰۰۰

سالانه

هر پیامک ۹۵ ریال

هر پیامک ۹۵ ریال

هر پیامک ۹۵ ریال

هر پیامک ۱۰۳ ریال

هر پیامک ۷۷ ریال

هر پیامک ۱۱۰ ریال

هر پیامک ۱۱۵ ریال

هر پیامک ۹۳ ریال

هر پیامک ۹۵ ریال