۱۳۹۳/۰۹/۰۳

ارسال مطلب در دیتالایف

ارسال مطلب در دیتالایف   به منظور ارسال مطلب در دیتالایف ابتدا از طریق لینک زیر وارد محیط مدیریت دیتالایف شوید . www.domain.com/admin.php در آدرس بالا به جای domain.com آدرس سایت خود را وارد کنید . پس از ورود به محیط مدیریت دیتالایف بر اساس تصویر زیر در بخش بالای […]