۱۳۹۲/۱۲/۱۹

مسدود کردن ایمیل با اسپم فیلتر cpanel

مسدود کردن ایمیل یک از ابزار و ویژگی سرویس E-mail هاست سی پنل ابزار بلاک/غیربلاک کردن است که به شما اجازه می دهد تا ایمیل های اسپم را بلاک کنید.این ویژگی از ورود ایمیل های ناخواسته به ایمیل شما جلوگیری می کند .مراحل فعال کردن این ابزار جهت فیلتر هرزنامه(spam […]