۱۳۹۲/۱۲/۱۹

انتقال دامنه و ساب دامنه به آدرس دیگر

انتقال دامنه – انتقال ساب دامنه اگر شما نیاز دارید سایت،دامنه،subdomain و یا قسمتی از سایت را یک به آدرس دیگر forward کنید؟ شما می توانید این کار را بدون استفاده از امکانات کنترل پنل انجام دهید برای انتقال سایت ، دامنه و یا بخشی از سایت ، در مسیری […]