۱۳۹۳/۰۹/۱۰

آموزش ایجاد a record در سی پنل

ایجاد a record   از a record زمانی استفاده می شود که یکی از ساب دامنه های ما از آی پی یا سرور دیگری باز شوند که با ایجاد a record می توانید تنظیم نمایید که ساب دامنه از سرور دیگری بارگذاری شود . به طور ساده می توان گفت […]