۱۳۹۳/۱۱/۲۴

خط پیامک

یکی از برتری های اصلی سامانه پیام کوتاه رنگین وب نسبت به سایر سامانه ها عدم نیاز به تمدید خط پیامک می باشد ، یعنی تا زمانی که شما سامانه پیام کوتاه خود را تمدید نمایید خط پیامک در اخیتار شما می باشد و نیازی به تمدید سالانه نمی باشد […]