۱۳۹۳/۰۱/۲۷

قوانین رنگین وب

قوانین رنگین وب  سایت های زیر را به هیچ عنوان میزبانی نخواهیم کرد ۱-سایت های مخالف دین مبین اسلام ۲- سایت های مخالف قوانین رایانه ای جاری کشور که در  اینجا می توانید آنها را مشاهده کنید ۳- سایت هایی که مروج فرهنگ مبتذ ل غربی باشند مانند : ر  […]