۱۳۹۲/۱۲/۱۹

مشکل Invalid maildirsize file

مشکل Invalid maildirsize file زمانی بوجود می آید که یک ایمیل در هاست لینوکس سی پنل که از مقدار مجاز خود بیشتر از فضای تخصیص داده شده استفاده نماید . و هنگامی که فضا از مقدار مجاز بیشتر مصرف شود با خطای  Invalid maildirsize file مواجه می شوید برای برطرف […]