۱۳۹۲/۱۲/۱۹

مقدار فضا هاست

کنترل پنل سی پنل این قابلیت را دارد که در هر زمانی بتوانید از مقدار فضا هاست خود مطلع شوید برای این منظور از کادر files گزینه Disk Space Usage را انتخاب نمایید