۱۳۹۳/۰۸/۰۹

فعال کردن پاسخگویی خودکار Auto Responders به ایمیل ها

auto responders پاسخگویی خودکار به ایمیل ها   شاید برخی مواقع برای شما پیش بیاید که بخواهید به ایمیل هایی که به صندوق ایمیل شما می رسد به صورت اتوماتیک پاسخی که شما از قبل تعیین کرده اید ارسال شود تا ارسال کننده از رسیدن ایمیل به دست شما مطمئن […]