۱۳۹۲/۱۲/۱۹

تغییر default document

 تغییر default document در theme مورد استفاده برروی سرور که نام آن x3 می باشد این امکان از طریق کنترل پنل فراهم نیست. ، جهت تغییر در فایل index یا همان default doc باید بصورت دستی تغییری در فایل .htaccess سایت خود ایجاد کنید. بطور مثال قصد دارید فایل home.php […]
counter