۱۳۹۳/۰۸/۱۷

خطای دیتابیس جوملا Unable to Connect to the Database

خطای دیتابیس جوملا Unable to Connect to the Database   اگر در وب سایت جوملایی خود با خطای دیتابیس جوملا با پیغام Unable to Connect to the Database مواجه شدید ، این به این معنی می باشد که جوملا قادر به برقرای ارتباط با دیتابیس MySQL نمی باشد . چنانچه […]