مقدار فضا هاست

کنترل پنل سی پنل این قابلیت را دارد که در هر زمانی بتوانید از مقدار فضا هاست خود مطلع شوید برای این منظور از کادر files گزینه Disk Space Usage را انتخاب نمایید

 

چه میزان فضا استفاده شده است ؟

 

پس انتخاب گزینه  Disk Space Usage و باز شدن صفحه می توانید مقدار فضا هاست استفاده شده به تفکیک پوشه و فایل ها ببینید