انتقال دامنه و ساب دامنه به آدرس دیگر

انتقال دامنه – انتقال ساب دامنه

اگر شما نیاز دارید سایت،دامنه،subdomain و یا قسمتی از سایت را یک به آدرس دیگر forward کنید؟ شما می توانید این کار را بدون استفاده از امکانات کنترل پنل انجام دهید

برای انتقال سایت ، دامنه و یا بخشی از سایت ، در مسیری که میخواهید انرا به آدرس دیگری forward کنید یک فایل index.html ایجاد کرده و محتویات زیر را در آن وارد نمایید:

 

<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<head>
<title>your titletitle>
<meta http-equiv="REFRESH" content="5;url=http://www.domaintoforward.com">HEAD>
<BODY>
<br><br><br><br><center>
please wait
<center>
</body>
</html>
توجه نمایید که به جای www.domaintoforward.com آدرس وب سایت مقصد که قصد دارید این مسیر به آن منتقل شود را وارد نمایید

 

انتقال دامنه – انتقال ساب دامنه – هاست