حروف بزرگ و کوچک نام فایل و پوشه در هاست

حروف بزرگ و کوچک

اگر فایلی را روی هاست خود قرار داده اید ولی کاربران نمی توانند فایل شما را ببینند و موقع دیدن با خطای ۴۰۴ مواجه می شوند در حالی که این فایل بر روی هاست شما قرار دارد

به عنوان مثال شما فایلی با نام  aboutus.htm بر روی هاس قرار داده اید اما با خطای ۴۰۴ مواجه می شوند .

اگر از هاست لینوکس استفاده می کنید باید بدانید که در هاست لینوکس ، سیستم نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس می باشد و بین name.txt و NAME.txt تفاوت وجود دارد به همین دلیل پیشنهادمی کنیم تمامی فایل ها و پوشه های خود را در هاست را با نام کوچک نامگذاری کنید

.