سئو وردپرس بدون افزونه

سئو وردپرس بدون افزونه

در مطلب سئو وردپرس بدون افزونه قصد داریم نحوه سئو وردپرس بدون استفاده از افزونه های سئو خدمت شما آموزش دهیم اما بهتر است از افزونه های سئو معروف می باشد .

پیشنهاد می کنیم چنانچه در انجام تنظیمات سئو مهارت کافی ندارید انجام این کار را به یک متخصص سئو بسپارید ، در صورت تمایل ما می توانیم این خدمات را برای شما با کمترین هزینه انجام دهیم

بهتر است برویم سراغ آموزش سئو وردپرس بدون افزونه

برای انکار لازم است محتویات زیر را به فایل function.php قالب سایتتان اضافه نمایید .

function basic_wp_seo() {
global $page, $paged, $post;
$default_keywords = 'wordpress, plugins, themes, design, dev, development, security, htaccess, apache, php, sql, html, css, jquery, javascript, tutorials'; // customize
$output = '';
// description
$seo_desc = get_post_meta($post->ID, ’mm_seo_desc’, true);
$description = get_bloginfo(‘description’, ’display’);
$pagedata = get_post($post->ID);
if (is_singular()) {
if (!empty($seo_desc)) {
$content = $seo_desc;
} else if (!empty($pagedata)) {
$content = apply_filters(‘the_excerpt_rss’, $pagedata->post_content);
$content = substr(trim(strip_tags($content)), ۰, ۱۵۵);
$content = preg_replace(‘#n#’, ’ ’, $content);
$content = preg_replace(‘#s{2,}#’, ’ ’, $content);
$content = trim($content);
}
} else {
$content = $description;
}
$output .= ’<meta name=”description” content=”‘ . esc_attr($content) . ’”>’ . ”n”;

// keywords
$keys = get_post_meta($post->ID, ’mm_seo_keywords’, true);
$cats = get_the_category();
$tags = get_the_tags();
if (empty($keys)) {
if (!empty($cats)) foreach($cats as $cat) $keys .= $cat->name . ’, ’;
if (!empty($tags)) foreach($tags as $tag) $keys .= $tag->name . ’, ’;
$keys .= $default_keywords;
}
$output .= ”tt” . ’<meta name=”keywords” content=”‘ . esc_attr($keys) . ’”>’ . ”n”;

// robots
if (is_category() || is_tag()) {
$paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : ۱;
if ($paged > ۱) {
$output .=  ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”noindex,follow”>’ . ”n”;
} else {
$output .=  ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”index,follow”>’ . ”n”;
}
} else if (is_home() || is_singular()) {
$output .=  ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”index,follow”>’ . ”n”;
} else {
$output .= ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”noindex,follow”>’ . ”n”;
}

// title
$title_custom = get_post_meta($post->ID, ’mm_seo_title’, true);
$url = ltrim(esc_url($_SERVER[‘REQUEST_URI’]), ’/’);
$name = get_bloginfo(‘name’, ’display’);
$title = trim(wp_title(”, false));
$cat = single_cat_title(”, false);
$tag = single_tag_title(”, false);
$search = get_search_query();

if (!empty($title_custom)) $title = $title_custom;
if ($paged >= ۲ || $page >= ۲) $page_number = ’ | ’ . sprintf(‘Page %s’, max($paged, $page));
else $page_number = ”;

if (is_home() || is_front_page()) $seo_title = $name . ’ | ’ . $description;
elseif (is_singular())            $seo_title = $title . ’ | ’ . $name;
elseif (is_tag())                 $seo_title = ’Tag Archive: ’ . $tag . ’ | ’ . $name;
elseif (is_category())            $seo_title = ’Category Archive: ’ . $cat . ’ | ’ . $name;
elseif (is_archive())             $seo_title = ’Archive: ’ . $title . ’ | ’ . $name;
elseif (is_search())              $seo_title = ’Search: ’ . $search . ’ | ’ . $name;
elseif (is_404())                 $seo_title = ’۴۰۴ – Not Found: ’ . $url . ’ | ’ . $name;
else                              $seo_title = $name . ’ | ’ . $description;

$output .= ”tt” . ’<title>’ . esc_attr($seo_title . $page_number) . ’</title>’ . ”n”;

return $output;
}

در خط سوم کد بالا در قسمت $default_keywords ، کلمات کلیدی سایت خود را وارد نمایید .

سپس برای فراخوانی ،کد زیر رو در فایل header.php اضافه کنید.

<?php echo basic_wp_seo(); ?>

سئو, سئو وردپرس, سئو بدون افزونه, سئو وردپرس بدون افزونه, سئو سایت, سئو سایت بدون افزونه,

4 دیدگاه برای “سئو وردپرس بدون افزونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.