شماره حساب رنگین وب

شماره حساب

شماره حساب و شماره کارت رنگین وب

بانک ملی
شماره حساب: ۰۲۲۶۲۱۹۰۱۲۰۰۶
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۷۷۵۲۰۵۰۰۲
شماره شبا: IR440170000000226219012006
نام صاحب حساب: امیر حاجیان

توجه : از واریز هزینه به شماره حساب های غیر از شماره حساب بالا خودداری نمایید. در صورت واریز به حسابی غیر از حساب ذکر شده در بالا، رنگین وب مسئولیتی نمی پذیرد.

پرداخت آنلاین

شما می توانید با فرم پرداخت زیر مبلغ مورد نظر خود را به صورت آنلاین با کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت نمایید. در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد می توانید هزینه سرویس های خود را به شماره حساب بالا واریز و یا کارت به کارت نمایید.