ثبت دامنه ir و بین المللی

اولین قدم جهت داشتن یک وب سایت و حضور در عرصه پهناور وب، ثبت یک دامنه است. هر دامنه از دو قسمت تشکیل شده است که بخش اول که بخش اصلی نام دامنه است که بهتر است متناسب با نام سازمان، موسسه، شرکت، مجموعه یا نام محصول شما باشد و بخش دوم که پسوند دامنه نام دارد که با توجه به نوع فعالیت سایت انتخاب می گردد. بعنوان مثال دامنه ranginweb.com که ranginweb بخش اول دامنه و com پسوند آن است. بهتر است همزمان با ثبت پسوند اصلی، پسوند های مهم و رایج دیگر که احتمال ثبت آن توسط اشخاص دیگر است را نیز به ثبت برسانید، بعنوان مثال پسوند های ir و com و net

جستجو دامنه: