فوروارد ایمیل mail forward

جهت افزودن قابلیت فوروارد ایمیل forward پس از ورود به cpanel روی Add Forwarder کلیک نمایید .

در بخش Address to Forward آدرس ایمیل مورد نظر خود که قصد دارید از آن ایمیل forward فوروارد ایمیل انجام شود را وارد نمایید .

در بخش Forward to email address آدرس ایمیلی که قصد دارین ایمیل ها به آن ایمیل ارسال (فوروارد ) شود را وارد نمایید .

در آخر پس از وارد نمودن بخش های بالا جهت ذخیره بر روی Add forwarder کلیک نمایید .

شاید شما بخواهید که ایمیل ها فقط ارسال ( forward ) شوندو ایمیل ارسالی (فوروارد شده ) بر روی هاست ذخیره نشوند ، بدین منظور در بخش address ایمیلی را که می خواهید از آن عملیات فوروارد ایمیل انجام شود را تایپ نمایید

( دقت نمایید که این ایمیل نباید ایمیلی باشد که در اکانت ایمیل cpanel شما وجود دارد و یک ایمیل ناموجود باشد)
در بخش Destination آدرس ایمیلی که می خواهید ایمیل ها به آن forward شود را وارد نمایید .