تغییر default document

 تغییر default document

در theme مورد استفاده برروی سرور که نام آن x3 می باشد این امکان از طریق کنترل پنل فراهم نیست. ، جهت تغییر در فایل index یا همان default doc باید بصورت دستی تغییری در فایل .htaccess سایت خود ایجاد کنید.
بطور مثال قصد دارید فایل home.php بعنوان index وب سایت شما باشد . کد زیر را به فایل .htaccess که در مسیر اصلی پوشه‌ public_html قرار دارد اضافه نمایید.

DirectoryIndex home.php index.php index.html

اکنون htaccess را ذخیر نمایید و از این پس فایل home.php بصورت خودکار بعنوان فایل پیش فرض در سایت شما بارگذاری میشود.