خط پیامک

یکی از برتری های اصلی سامانه پیام کوتاه رنگین وب نسبت به سایر سامانه ها عدم نیاز به تمدید خط پیامک می باشد ، یعنی تا زمانی که شما سامانه پیام کوتاه خود را تمدید نمایید خط پیامک در اخیتار شما می باشد و نیازی به تمدید سالانه نمی باشد .

در سایر سامانه های پیام کوتاه لازم است خطوط به صورت سالانه تمدید شود اما در رنگین وب نیازی به تمدید سالانه خطوط نمی باشد .

خط پیامک ۱۰۰۰خط اس ام اس ۱۰۰۰ شماره اس ام اس ۱۰۰۰

نوع خط انتخابی غیر انتخابی
خط ۱۴ رقمی ۳۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰
خط ۱۳ رقمی ۷۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰
خط ۱۲ رقمی ۱۲۵٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰
خط ۱۱ رقمی ۲۵۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی ۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰
خط ۹ رقمی ۴۲۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰
خط ۸ رقمی ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۲۵٫۰۰۰

 

خط پیامک ۲۰۰۰خط اس ام اس ۲۰۰۰ شماره اس ام اس ۲۰۰۰

نوع خط قیمت
خط ۱۲ رقمی ۱۹۰٫۰۰۰
خط ۱۱ رقمی ۲۵۰٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی ۳۹۰٫۰۰۰
خط ۹ رقمی ۶۸۰٫۰۰۰
خط ۸ رقمی ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

 

خط پیامک ۳۰۰۰خط اس ام اس ۳۰۰۰ شماره اس ام اس ۳۰۰۰

نوع خط قیمت
خط ۱۴ رقمی ۱۵٫۰۰۰
خط ۱۲ رقمی ۷۵٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی ۹۰٫۰۰۰
خط ۹ رقمی استعلام
خط ۸ رقمی استعلام

خط پیامک ۵۰۰۰خط اس ام اس ۵۰۰۰ شماره اس ام اس ۵۰۰۰

نوع خط قیمت
خط ۱۴ رقمی ۱۵٫۰۰۰
خط ۱۳ رقمی ۲۵٫۰۰۰
خط ۱۲ رقمی ۴۵٫۰۰۰
خط ۱۱ رقمی ۶۵٫۰۰۰
خط ۱۰ رقمی ۹۵٫۰۰۰
خط ۹ رقمی ۱۳۰٫۰۰۰
خط ۸ رقمی تماس بگیرید

خط پیامک – خط پیام کوتاه – خط اس ام اس – شماره اس ام اس

تبصره ۱: خرید رنجی خط پیام کوتاه شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

تبصره ۲: قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ می بایست استعلام گردد